Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 4 nëntor 2022
 
Sot u mbajt takimi i Këshillit ekonomiko-social, ku ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, mori pjesë bashkë me zv. Kryeministrin për çështje ekonomik- Fatmir Bytyqi, Ministrin të Financave-Fatmir Besimi dhe Ministren për punë dhe politikë sociale- Jovanka Trençevska.

 

Shkup, 3 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot u takua me përfaqësues të Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional.

 

Shkup, 03 nëntor 2022
 

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti dhe rektori i Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) – Abdylmenaf Bexheti, sot nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi.

 

Shkup, 03 nëntor 2022

Sot, u realizua takim punе ndërmjet ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti dhe kryetarit të Sindikatës së Pavarur të Arsimit, Kulturës dhe Shkencës (SASHK) – Jakim Nedellkov.

Shkup, 2 nëntor 2022
 

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot ka realizuar një takim pune me përfaqësuesit nga Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, përfshirë Akad. Ljupço Kocarev, Akad. Zhivko Popov, Akad. Gazanfer Bajrami, Akad. Izet Zeqiri, Akad. Abdylmenaf Bexheti dhe Akad. Vllado Kambovski.

Shkup, 2 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, bashkë me kryetaren Biljana Ivanovska nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi në mes Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

 

Shkup, 31 tetor 2022
 
Si rezultat i ndryshimeve dhe plotësimeve të fundit të Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik dhe Ligjit për Nëpunësit Administrativë, Projekt-versionet e të cilëve janë publikuar në Regjistrin Unik Nacional Elektronik (ENER) në shtator të këtij viti, sot e realizuam Diskutimin Publik në lidhje me këto dy ligje.

 

Shkup, 28 tetor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot mori pjesë në Komisionin punues për integrim evropian, një organ që mundëson koordinimin mes vendit tonë dhe BE, në procesin e negociatave për anëtarësim.
Shkup, 28 tetor 2022
 
Sot në Shkup u mbajt Asambleja e 64 e Përgjithshme e ETNO, Asociacionit Evropian të Operatorëve të Telekomit.

 

Pages