Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Mançevski: Shteti punon në mënyrë aktive për rritjen e sigurisë kibernetike

02 prill 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, e hapi punëtorinë për “Korniza dhe strategjia nacionale për siguri kibernatike dhe funkionimi nacional i CERT/CSIRT”. Ekpertiza në sigurinë kibernetike është e nevojshme në të gjitha sferat e jetës sonë. Rreziqet nga hapësirat kibernatike po bëhen rreziqe reale për jetën dhe ronën e secilit

Mançevski: MSHIA realiozon projekte të TIK-ut për t’i mbajtur të rinjtë në Maqedoni

30 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjam Mançevski, u drejtua në ngjarjen me rastin e 7 vjetorit të themelimit të Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike. Në ngjarjen u ndanë edhe diploma për studentët më të mirë, të diplomuarit dhe magjistrantët. “Të studiosh në Fakultetin

Mançevski: Për herë të parë zvogëlohet numri i të punësuarve në sektorin publik

30 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, sot e publikoi Raportin e të punësuarve në sektorin publik për vitin 2017-të. Të dhënat e Raportit janë rezultat i analizës së kryqëzuar të të dhënave nga Ministria e Financave, Agjencioni për punësim, MSHIA dhe Fondi për sigurim shëndetësor. Sipas këtyre të dhënave në vitin 2017

29 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë Damjan Mançevski, në konferencën e sotme për shtyp në Asociacionin e parë për e-shërbime në Maqedoni iu referua përpjekjeve të Qeverisë për sigurimin e kushteve për rritjen e e-shërbimeve në Maqedoni. “Nuk mund të flasim për shërbime qoftë nga ana e Qeverisë, qoftë nga

29 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë pajtohet me udhëzimet e Avokatit të Popullit, Ixhet Memeti, që nevojiten ndryshime në administratën publike. Strategjia e miratuar për reforma në administratën publike (2018-2022) parashikon masa dhe aktivitete të qarta dhe të definuara për depolitizim të plotë, profesionalizëm dhe digjitalizim në administratën publike. Në këtë mënyrë

Mançevski u drejtua në asamblenë e 12 të rregullt vjetore  të MASIT

29 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot u drejtua në asamblenë e 12 të rregullt vjetore të Odës Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikative (MASIT). Në fjalim e tij ministri Mançevski theksoi se në epokën e digjitalizimit e të gjithë proceseve, partneritetit në mes shteteve, sektorit afarist dhe civil është kyçe, për të cilën në

Mançevski: Të punësuarit përmes Marrveshjes Kornizë do të shpërndahen në vendet e duhura të punës në insitucionet e sektorit publik

28 mars 2018, Shkup

Problem i trashëguar me 1600 të punësuar në pajtim me Marrëveshjen Kornizë më në fund është kapërcyer. Këtë e njoftoi ministri për shoqëri informatike dhe administratë dhe zëvendëskryeministri Hazbi Lika në konferencën për shtyp. “Sipas analizës në të cilën kemi punuar në periudhën e fundit dhe qarkun

Takimi i parë e Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale

28 mars 2018, Shkup

Grupit punues sektorial për lidhjen digjitale, me të cilën kryesoi ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot e mbajtë takimin e tij të parë. Qëllimi i takimit, në të cilën morën pjesë perfaqesuesit e institucioneve shtetërore, sektori I TIK-ut, bashkësitë civile dhe organzitat, ishte njojha e objektivave, afateve, projekteve prioritare

Ministri Mançevski në bisedime me Google, Microsoft, Cisco dhe IBM për investime të mundshme në Maqedoni.

27 mars 2018, Sofje

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temën: “IT Hub Connect 2018 – Inovacione, Rregullore, Investime”, e cila u mbajt në Sofje, realizoi shumë takime me përfaqësues nga kompanitë botërore të TIK-ut për investime të mundshme në Maqedoni. Në takim

Pages