Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 27 shtator 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë sot ishte pjesë e hapjes së konferencës së Odës ekonomike për teknologji informatike dhe komunikim (MASIT) ku iu referuan aspekteve të digjitalizimit në Maqedoni. “Do të fillojë më historinë e fabrikës së kubeve Lego

Shkup, 21 shtator 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mbajti konferencë për shtyp për prezentimin e hartimit të detajuar në territorin e Republikës së Maqedonisë për qasje të rrjeteve të shpejta dhe super të shpejta

Shkup, 20 shtator 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mbajti konferencë për shtyp në të cilën

Shkup, 18 shtator 2018

Me qëllim të vendosjes së standardeve për udhëheqje me cilësi në administratën e Republikës së Maqedonisë, Ministria për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) zbaton aktivitete për implementimin e “Kornizës së

Shkup, 17 shtator 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski sot realizoi takim pune me përfaqësuesin e OSBE-së për liri

Shkup, 13 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë prej sot në faqën e saj të internetit mundëson mjetin ku mund të raportoni presionin në vendin e punës. Ministri merr përsipër të përcjellë gjitha raportimet e marra tek organet kompetente për veprim të tutjeshëm. Raportimi është anonim por përderisa personi i cili

Shkup, 12 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë bëri një hap përpara në drejtim të profesionalizmit dhe departizimit të administratës publike. Kjo është një nga kërkesat kyçe të qytetarëve por edhe të partnerëve tanë nga BE-ja. Qeveria në

Shkup, 12 shtator 2018

Qeveria në seancën e 88-të e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin si dhe Planin aksional për Partneritet të hapur qeveritar 2018-2020. Qeveria e angazhoi Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë të formojë grup punues me të gjitha

Shkup, 11 shtator 2018

Ministria për shoqëri informaike dhe administrate dhe Ministria e arsimit dhe shkencës në bashkëpunim me Fondacionin Metamorfozis i fton të gjithë mësimdhënësit dhe profesorët të paraqiten në Javën evropiane të kodimit e cila do të mbahet në mes 6 dhe 21 tetorit 2018 në lokacione

Pages