Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 08 shkurt 2019

Qëndrimi i Ministrisë së shoqërisë informatike dhe administratës në lidhje me komunikatën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivozuele është siç vijon:

Shkup, 08 shkurt 2019

Më shumë se 43 milion denarë janë të parashikuara për zhvillimin e aftësive digjitale dhe vendeve të reja të punës me Planin e ri operativ për punësim për vitin 2019-të, të miratuara nga Qeveria.

Shkup, 05 shkurt 2019

Maqedonia iu bashkangjit 140 vendeve të botës të cilët sot e shënojnë Ditën ndërkombëtare të internetit më të sigurtë me moton “Së bashku për internet më të mirë”. Shënimi i kësaj dite paraqet thirrje

Shkup, 30 janar 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, ministri pa resor i oliguar për

Shkup, 25 janar 2019

Fondi evropian për Ballkanin (EFB) e publikoi​ thirrjen e re për bursa  për nëpunësit administrativ. Programi njëvjeçar arsimor i përkrah administratat e Ballkanit perëndimor nëpërmjet edukimit dhe motivimit të nëpunësve publik që t'i praktikojnë dhe t'i aplikojnë pаrimet evropiane të administratës publike.

Shkup, 24 janar 2019

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski mori pjesë në debatin: “Perspektivat e gazetarisë hulumtuese”. Ministri Mançevski u drejtua në panel sesionin

Shkup, 21 janar 2019

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev, ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski dhe Kryetari i këshillit nacional të TIK-ut në Qeverinë e Republikës së

Shkup, 18 janar 2019

Digjitalizimi kërkon nga të gjithë ne, pa marrë parasysh moshën dhe profesionin për të fituar aftësi të cilat do të na ndihmojnë që t’i përdorim teknologjitë digjitale si në vendin tonë të punës, ashtu edhe në jetën private.
Me qëllim të rritjes së numrit të qytetarëve në Evropë për t’i fituar

Shkup, 17 janar 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, sot organizoi debat publik në të cilin u prezantua version i punës së Planit nacional operativ broadband (PNOB).
Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski, iu referua përmbajtjes së dokumentit,

Pages