Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Bruksel, 19 korrik 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, morri pjesë në evendin e sotëm historik në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian, si pjesë e delegacioni qeveritar, në konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në hapjen e procesit të negociatave për pranimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

 

Shkup, 13 korrik 2022

Sot, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, realizoi takim pune me ekspertët dhe me ekipin e USAID-CIDR-së, të cilët tani më me muaj po punojnë me CICWG-në – grupin punues për formimin dhe përforcimin e kapaciteteve të infrastrukturës kritike të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Shkup, 13 korrik 2022

Sot, u mbajt takimi i dhjetë i Sekretariatit mbi Reformat e Administratës Publike, me të cilin kryesoi zëvendësministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Aleksandar Bajdevski. 

 

Shkup, 12 korrik 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, sot realizoi takim pune me Kryetaren e BNJLV-së (Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale) - Danella Arsovska, me Drejtorin e AKE-së (Agjencisë së Komunikimeve Elektronike) - Jeton Akiku, me Drejtorin e N.P.Radiodifuzioni Nacional – Endrin Kadriu, si dhe me anëtarë të Zyrës Nacionale të Broadband Kompetencave).

Shkup, 11 korrik 2022

Gjatë muajve të fundit, Zyra për Evropë e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU) ka bashkëpunuar me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për përgatitjen e një Vlerësimi Nacional për Mbrojtjen e Fëmijëve në Internet për Maqedoninë e Veriut. Kjo përfshin intervistat e palëve të interesuara së bashku me ‘online’ anketë që shqyrton qëndrimet dhe përvojat e fëmijëve dhe prindërve. Bazuar në këto dëshmi dhe përfundime, Raporti ofron rekomandime për përparim(avancim) në mbrojtjen e fëmijëve nga Maqedonia e Veriut në internet.

Si faktor kyç për të garantuar sigurinë e fëmijëve në internet, u mbajt “Eventi për Ngritjen e Ndërgjegjësimit dhe Palëve të Interesuara dhe Mbrojtjes së Fëmijëve në Internet”, organizuar dhe mbështetur nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, si dhe Ministria e Arsimit dhe Zyra e ITU-së për Evropën.

Tiranë, 07.07.2022
 
Përfaqësues të ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) nga Republika e Maqedonisë së Veriut, morën pjesë në konferencën dy ditore me titull “ Themelimi i qeverisjes së mirë për një menaxhment cilësor në administratën publike” e organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e shtetit për standarde dhe shërbime të Shqipërisë dhe SIGMA/OECD si dhe nën patronatin e kryeministrit shqiptar, ka treguar rëndësinë e shkathtësive të administratës publike dhe shërbimeve publike si instrumente të menaxhmentit cilësor e që u mbajt në Tiranë, Republika e Shqipërisë.
 
Tiranë, 07.07.2022
 
Përfaqësues të ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) nga Republika e Maqedonisë së Veriut, morën pjesë në konferencën dy ditore me titull “ Themelimi i qeverisjes së mirë për një menaxhment cilësor në administratën publike” e organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e shtetit për standarde dhe shërbime të Shqipërisë dhe SIGMA/OECD si dhe nën patronatin e kryeministrit shqiptar, ka treguar rëndësinë e shkathtësive të administratës publike dhe shërbimeve publike si instrumente të menaxhmentit cilësor e që u mbajt në Tiranë, Republika e Shqipërisë.

 

Shkup, 07 korrik 2022

Duke u nisur nga fshatrat më të vegjël e deri tek kombet më të mëdha, Qeveritë janë në kërkim të zgjidhjeve moderne të menaxhimit të dokumenteve, automatizimit të fluksit të punës dhe efikasitetit në procesin e tyre. MSHIA-ja e udhëhequr nga strategjia e saj digjitale në mënyrë të paracaktuar me një qasje ‘by default со human-centric’,  organizoi punëtori ku u ftuan të gjithë institucionet që përdorin sistemin ekzistues DMS. Në bashkëpunim me UNDP-në, punëtoria kishte për qëllim ko-dizajnimin e zgjidhjes së re të DMS-it nga këndvështrimi i roleve të vetë përdoruesve. MSHIA-ja me zgjidhjen e re të DMS-it do të mundësojë punën në një proces “paperless”, d.m.th. zyra pa letra, e cila përfaqëson hapin e parë drejt digjitalizimit të plotë të institucioneve qeveritare.

Ohër, 4 dhe 5 korrik 2022

MSHIA zhvillon puntorinë (seminarin) e dytë me temën “Evaluimi i reformës së administratës publike 2018-2022 dhe rekomandimet për Strategjinë e re dhe Planin Aksional”, me mbështetjen e ReSPA.

 

Pages