Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

ReSPA dhe OECD/SIGMA, i ftojnë institucionet e administratës publike të Ballknait Perëndimor, të parashtrojnë iniciativat e orientuara drejt përmirësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe të fitojnë shpërblime të vlefshme!

Shkup, 29 prill 2022

Më datë 29 prill 2022, u mbajt video-sesioni i dytë i Këshillit mbi koordinimin dhe monitorimin e procesit të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur 2021-2023. Në seancë u shqyrtuan, u diskutuan dhe u vendosën në votim pikat kyçe mbi funksionimin e Këshillit, si miratimi i Rregullores së punës së Këshillit dhe zgjedhja e ko-kryetarëve të Këshillit. Anëtarët e Këshillit u informuan për situatat aktuale mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur (PQH) për projektin ,,Mbështetja e procesit mbi implementimin dhe monitorimin e Planit Nacional Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së hapur 2021-2023” edhe për aktivitetet lidhur me Parlamenitin e hapur dhe Gjyqësorin e hapur.

Shkup, 28 prill 2022

Mundësitë e uljes së çmimeve mbi shërbimet e roamingut ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë, ishin temat e takimit të sotëm, në të cilin mori pjesë zëvendësministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Aleksandar Bajdevski dhe Diljan Berkovski – zëvendësministër i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve të Republikës së Bullgarisë.

Shkup, 27 prill 2022

Aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të MSHIA-së në aspekt të Reformës së Administratës Publike dhe digjitalizimit, si dhe proceset e tjera reformuese në rrugën drejt BE-së, ishin tematikat e takimit sotëm të punës, të realizuar ndërmjet ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti si dhe drejtoreshës së re të ReSPA-së (Shkollës Rajonale të Administratës Publike) Maja Hanxhiska Trendafilova.

Shkup, 27 prill 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, sot realizoi takim pune me Radka Betçeva – Udhëheqëse për Marrëdhënie me anëtarë dhe komunikime për Evropën Lindore, në Drejtorinë pranë EBU (Unionit Radiodifuziv Evropian).

Në ‘100 ditët’ e para të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës u fokusua në disa prioritete, siç janë: Vlerësimi i sigurisë nacionale ‘online’ të fëmijëve për Republikën e Maqedonisë së Veriut, zhvillimi i 135 shërbimeve elektronike, implementimi i shërbimit ,,Certifikata e evidentimit të dënimeve për personat jurdikë”, shërbim i cili është i disponueshëm në Portalin Kombëtar të Shërbimeve Elektronike uslugi.gov.mk.

Shkup, 26 prill 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti, sot ishte i pranishëm në ceremoninë e pranim-dorëzimit të funksionit të rektorit të Universitetit ,,Nënë Tereza” në Shkup.

Shkup, 20 prill 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, sot realizoi takim pune me Kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) – Mlladen Çadikovski dhe me Kryetaren e Këshillit Drejtues për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM) – Katerina Sinadinovska.

 

 

Shkup, 20 prill 2022

Në takimin e sotëm të punës, të realizuar ndërmejt ministrit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti dhe përfaqësuesve të kompanisë SAP, u bisedua rreth mundësive të bashkëpunimit në sferën e digjitalizimit.

 

Pages