Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 29 dhjetor 2022

Prezantimi i Draft versionit të Strategjisë Nacionale për zhvillimin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikacionit 2023-2027 dhe diskutimit për të njëjtën, ishte qëllimi e debatit të sotëm publik.

 

Shkup, 28 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti mbrëmë mori pjesë në një ngjarje e organizuar nga Agjencia për rini dhe sport, ku u ndanë çmime dhe mirënjohje për sportistët e vitit.

Shkup, 28 dhjetor 2022

Grupi punues i formuar prej përfaqësuesve të MSHIA, MF, MPPS dhe SP, bashkërisht me ekspert nga SIGMA punoi në Draft Ligjin i cili i rregullon rregullat sipas të cilave në të ardhmen do të rregullohen pagat në institucionet publike.

Shkup, 28 dhjetor 2022

Me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Qeveria dje e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes ndërkombëtare midis Unionit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, për pjesëmarrjen e Maqedonisë së Veriut në programin e Unionit-Evropa Digjitale-Digital Europe (DIGITAL), për periudhën 2021-2027.

Shkup, 22 dhjetor 2022
 
Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti e ndau me opinionin draft versionin e azhurnuar të Strategjisë Nacionale për IKT 2023-2027, e cila është e publikuar në ENER

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti në pres konferencën e sotme njoftoi se Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e diasporës do të hapin Qendrat e Diasporës, të cilat do të shërbejnë si një urë lidhëse midis qytetarëve të RMV-së në diasporë dhe institucioneve të cilat do ta lehtësojnë dhe mundësojnë realizimin e të drejtave të tyre dhe njëherit edhe lehtësimin e procedurave.

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti sot mori pjesë në ditëlindjen e parë të skemës maqedonase të identifikimit elektronik-OneID, e lansuar nga ana e KIBS dhe Nekstsens.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Qendrën e Gjenevës për  Udhëheqjen e Sektorit të Sigurisë - DCAF (DCAF Geneva Center for Security Sector Governance), në periudhën dhjetor 2022 - mars 2024, për administratën publike të Maqedonisë, organizon dhe ju fton të merrni pjesë në  trajnimin bazë online falas për nëpunësit administrativ

Shkup, 19 dhjetor 2022

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me përkrahjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut-Programi USAID CIDR dhe ekspert nga sfera e sigurisë kibernetike nga RMCG, sot organizoi punëtori një ditore konsultative juridike për siguri kibernetike.

Pages