Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 27 korrik 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, sot morri pjesë në diskutimin publik mbi ndryshimet e Ligjit të Regjistit Qendror të Popullsisë.

 

Shkup, 22.07.2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA), Admirim Aliti, sot u takua me ambasadorin e Francës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shkëlqesinë e tij Cyrille Baumgarten.

Skup, 22 korrik 2022

Sot, u realizua takimi i parë i Këshillit Drejtues për Sistemit ministor të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës mbi implementimin e procesit të Riorganizimit, në përputhje me IPA 2017 Projektin ,,Mbështetja e Riorganizimit Shtetëror”.

Shkup, 20 korrik 2022

Në takimin e pestë të Komitetit Drejtues të Projektit IPA 2017: Përforcimi i e-Qeverisë, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, i pëshëndeti të pranishmit, duke i uruar për punën e suksesshme të deritanishme, për të cilën janë zhvilluar rreth 135 shërbime elektronike.  

 

Shkup, 20 korrik 2022
 
,,Procesi i Reformave të Administratës Publike nuk ndalon, në kontinuitet po implementohen masat dhe aktivitetet e parashikuara në katër sferat prioritare të Strategjisë”, theksoi mes tjerash ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, gjatë prezantimit të aktiviteteve në pjesën e Reformave të Administratës Publike.
 

 

Shkup, 20 korrik 2022

Sot, Ministri Admirim Aliti, në takim pune e pranoi kryetarin e Këshillit Drejtues të 'Euro Kolegjit' në Kumanovë – Ranko Cvetkoviq. Në takim u diskutua mbi rëndësinë e mbështetjes institucionale në aspekt të përmirësimit të shërbimeve të cilat ndihmojnë në sferën e arsimit.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në suaza të aktiviteteve të rregullta në procesin e koordinimit të iniciativës së Partneritetit të Qeverisjes së Hapur dhe përkushtimit të mbështetjes së institucioneve në këtë proces, në periudhën e datave 12 – 14.07.2022, realizoi takime pune individuale me Grupin punues, me të gjithë faktorët lidhur me implementimin e Planit Aksional mbi Partneritetin e Qeverisjes së Hapur 2021-2023.

 

Bruksel, 19 korrik 2022

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, morri pjesë në evendin e sotëm historik në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian, si pjesë e delegacioni qeveritar, në konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në hapjen e procesit të negociatave për pranimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

 

Shkup, 13 korrik 2022

Sot, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, realizoi takim pune me ekspertët dhe me ekipin e USAID-CIDR-së, të cilët tani më me muaj po punojnë me CICWG-në – grupin punues për formimin dhe përforcimin e kapaciteteve të infrastrukturës kritike të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Pages