Shpërndaje:

KONKURSE

Të nderuar anëtarë të Bordit Udhëheqës,

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), publikon thirrje adresuar ekspertëve ose kompanive konsultuese, për të implementuar evaluimin ekstern të aktiviteteve të ReSPA-së, të implementuara në suaza të Kontratës së Grantit të Komisionit Evropian IPA/2019/405-139.

Shpalljen e gjeni në këtë link.

Shkolla rajonale e Administratës Publike (RESPA), fton kandidatët e kualifikuar  të shfaqin interesin e tyre për t’u emëruar në Këshillin e Apelit të RESPA-së.

Pages