Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 2 nëntor 2022
 

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot ka realizuar një takim pune me përfaqësuesit nga Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, përfshirë Akad. Ljupço Kocarev, Akad. Zhivko Popov, Akad. Gazanfer Bajrami, Akad. Izet Zeqiri, Akad. Abdylmenaf Bexheti dhe Akad. Vllado Kambovski.

Shkup, 2 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, bashkë me kryetaren Biljana Ivanovska nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi në mes Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

 

Shkup, 31 tetor 2022
 
Si rezultat i ndryshimeve dhe plotësimeve të fundit të Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik dhe Ligjit për Nëpunësit Administrativë, Projekt-versionet e të cilëve janë publikuar në Regjistrin Unik Nacional Elektronik (ENER) në shtator të këtij viti, sot e realizuam Diskutimin Publik në lidhje me këto dy ligje.

 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 2 nëntor 2022
 

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot ka realizuar një takim pune me përfaqësuesit nga Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, përfshirë Akad. Ljupço Kocarev, Akad. Zhivko Popov, Akad. Gazanfer Bajrami, Akad. Izet Zeqiri, Akad. Abdylmenaf Bexheti dhe Akad. Vllado Kambovski.

Shkup, 2 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, bashkë me kryetaren Biljana Ivanovska nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi në mes Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë (MSHIA) dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

 

Shkup, 31 tetor 2022
 
Si rezultat i ndryshimeve dhe plotësimeve të fundit të Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik dhe Ligjit për Nëpunësit Administrativë, Projekt-versionet e të cilëve janë publikuar në Regjistrin Unik Nacional Elektronik (ENER) në shtator të këtij viti, sot e realizuam Diskutimin Publik në lidhje me këto dy ligje.

 

Pages