Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Beograd, 10 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, mori pjesë në Konferencën e tretë Rajonale “Qytetarët në radhë të parë”, që u zhvillua në Beograd, duke sjellë së bashku vendet e Ballkanit Perëndimor nën qëllim të zgjerimit të dialogut në krijimin, hartimin dhe zbatimin e politikave gjithëpërfshirëse, si dhe reformave në proces të demokratizimit dhe tranzicionit, në mënyre që të plotësojmë nevojat e qytetarëve.

 

Shkup, 9 nëntor
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot ka pasur një takim pune me Darko Dimovski- Kryetar i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë dhe Lubisha Karanfilovski, kryetar i Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale.

 

Shkup, 4 nëntor 2022
 
Sot u mbajt takimi i Këshillit ekonomiko-social, ku ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, mori pjesë bashkë me zv. Kryeministrin për çështje ekonomik- Fatmir Bytyqi, Ministrin të Financave-Fatmir Besimi dhe Ministren për punë dhe politikë sociale- Jovanka Trençevska.

 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Beograd, 10 nëntor 2022
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, mori pjesë në Konferencën e tretë Rajonale “Qytetarët në radhë të parë”, që u zhvillua në Beograd, duke sjellë së bashku vendet e Ballkanit Perëndimor nën qëllim të zgjerimit të dialogut në krijimin, hartimin dhe zbatimin e politikave gjithëpërfshirëse, si dhe reformave në proces të demokratizimit dhe tranzicionit, në mënyre që të plotësojmë nevojat e qytetarëve.

 

Shkup, 9 nëntor
 
Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot ka pasur një takim pune me Darko Dimovski- Kryetar i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë dhe Lubisha Karanfilovski, kryetar i Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale.

 

Shkup, 4 nëntor 2022
 
Sot u mbajt takimi i Këshillit ekonomiko-social, ku ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, mori pjesë bashkë me zv. Kryeministrin për çështje ekonomik- Fatmir Bytyqi, Ministrin të Financave-Fatmir Besimi dhe Ministren për punë dhe politikë sociale- Jovanka Trençevska.

 

Pages