Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Tiranë, 15 nëntor 2022

Në takimin e 14-të të Këshillit Drejtues në nivel ministror, morrën pjesë Ministrat dhe zëvendësministrat e Rajonit, të cilët janë përgjegjës për Reformat e Administratës Publike të ReSPA-së: Aleksandar Bajdevski – zëvendësministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Milva Ekonomi – sekretare shtetërore e Standardeve të Shërbimeve të Republikës së Shqipërisë, Josip Grubesha – ministër i Drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Marash Dukaj – ministër i Administratës Publike të Malit të Zi, si dhe përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian dhe anëtarë të Këshillit Drejtues të ReSPA-së.

Shkup, 14 nëntor 2022

Në konferencën e sotme ndërqeveritare me Republikën e Shqipërisë, e cila krijoi mundësi për thellimin e partneritetit reciprok, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në sferën e inovacioneve dhe teknologjive.

Memorandumin e nënshkroi ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti dhe zëvendëskryeministrja, njëkohësht dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë – Belinda Balluku.

Shkup, 11 nëntor 2022

Në procesin e krijimit të një strategjie të suksesshme të sigurisë kibernetike, lind nevoja për të përcaktuar qëllimet e sigurisë dhe për të përcaktuar nëse përgjegjësitë janë caktuar siç duhet në ruajtjen e sigurisë dhe ndërtimin e një Interneti të sigurt për shtetin dhe qytetarët tanë.

Për të pasur një strategji të suksesshme, është e nevojshme të krijohet ajo në partneritet dhe në përputhje me të gjithë aktorët e shoqërisë sonë.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Tiranë, 15 nëntor 2022

Në takimin e 14-të të Këshillit Drejtues në nivel ministror, morrën pjesë Ministrat dhe zëvendësministrat e Rajonit, të cilët janë përgjegjës për Reformat e Administratës Publike të ReSPA-së: Aleksandar Bajdevski – zëvendësministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Milva Ekonomi – sekretare shtetërore e Standardeve të Shërbimeve të Republikës së Shqipërisë, Josip Grubesha – ministër i Drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Marash Dukaj – ministër i Administratës Publike të Malit të Zi, si dhe përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian dhe anëtarë të Këshillit Drejtues të ReSPA-së.

Shkup, 14 nëntor 2022

Në konferencën e sotme ndërqeveritare me Republikën e Shqipërisë, e cila krijoi mundësi për thellimin e partneritetit reciprok, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në sferën e inovacioneve dhe teknologjive.

Memorandumin e nënshkroi ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti dhe zëvendëskryeministrja, njëkohësht dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë së Republikës së Shqipërisë – Belinda Balluku.

Shkup, 11 nëntor 2022

Në procesin e krijimit të një strategjie të suksesshme të sigurisë kibernetike, lind nevoja për të përcaktuar qëllimet e sigurisë dhe për të përcaktuar nëse përgjegjësitë janë caktuar siç duhet në ruajtjen e sigurisë dhe ndërtimin e një Interneti të sigurt për shtetin dhe qytetarët tanë.

Për të pasur një strategji të suksesshme, është e nevojshme të krijohet ajo në partneritet dhe në përputhje me të gjithë aktorët e shoqërisë sonë.

Pages