Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 17 nëntor 2022

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, në margjina të konferencës “Hapat e parë në drejtim të riorganizimit shtetërorë”, bashkë me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave- Ljupco Nikolovski, si dhe Steffen Hudolin- përfaqësues i lartë i Delegacionit të BE-së në Shkup, ishte pjesë e panelit të diskutimit.

 

 

Shkup, 17 nëntor 2022

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, me mbështetjen e Delegacionit të BE-së në Maqedoninë e Veriut, sot ka mbajtur një konferencë për riorganizim “ Hapat e parë drejtë riorganizimit shtetërorë”, konferencë kjo që përfshinte edhe ministrinë e ekonomisë si dhe bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave.

 

 

Tiranë, 15 nëntor 2022

Në suaza të takimit të katërmbëdhjetë të Këshillit Drejtues në nivel ministror të Shkollës Rajonale të Administratës Publike, të mbajtur në Tiranë, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, foli në diskutimin joformal të nivelit ministror.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 17 nëntor 2022

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, në margjina të konferencës “Hapat e parë në drejtim të riorganizimit shtetërorë”, bashkë me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave- Ljupco Nikolovski, si dhe Steffen Hudolin- përfaqësues i lartë i Delegacionit të BE-së në Shkup, ishte pjesë e panelit të diskutimit.

 

 

Shkup, 17 nëntor 2022

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, me mbështetjen e Delegacionit të BE-së në Maqedoninë e Veriut, sot ka mbajtur një konferencë për riorganizim “ Hapat e parë drejtë riorganizimit shtetërorë”, konferencë kjo që përfshinte edhe ministrinë e ekonomisë si dhe bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave.

 

 

Tiranë, 15 nëntor 2022

Në suaza të takimit të katërmbëdhjetë të Këshillit Drejtues në nivel ministror të Shkollës Rajonale të Administratës Publike, të mbajtur në Tiranë, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, foli në diskutimin joformal të nivelit ministror.

Pages