Vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike

16 korrik 2013, Shkup

Lista e kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin për vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike, i cili u mbajt më 4 korrik të vitit 2013:

 

Emri

Mbiemri 

Qyteti

 

1

Tanja Zaharievska Tetovë

2

 Igor 

Simonovski

Kratovë

3

Ilija Mitrev Kavadar

4

Igor 

Hristov Shkup

5

Branko  Çurilov Shkup

6

Igor

Çurilov

Shkup

7

Zoran Mladenovski Kumanovë

8

Festim

Halili

Tetovë

9

Gjorgje  Spirovski Tetovë

11 qershor 2013, Shkup

Lista e kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin për vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike, i cili u mbajt më 07.06.2013:

 

Emri

Mbiemri

Qyteti

1

Ognen Spiroski Shkup

2

Dejan

Gavrilovski

Kumanovë

3

Igor  Jançev Koçan

4

Elena

Trajkovska

Shkup

5

Tonii Srbinoski Shkup

6

Jovan

Ognenovski

Shkup

16 korrik 2012, Shkup

Gjatë muajit maj të viti 2012-të, u mbajt trajnimi i parë për vlerësuesit nga lëmia e teknologjisë informatike. Trajnimin rregullisht e ndoqën 24 kandidatë, të cilët e arritën të drejtën që të paraqiten në provimin e parë profesional për vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike.Provimi u mbajt nga 30 qershori deri më 9 korrik dhe gjatë këtij afati u paraqitën 20 nga numri i përgjithsëm i kandidatëve të cilët e mbaruan trajnimin. i njoftojmë të gjithë kandidatët e paraqitur se provimin e kanë dhënë dhe kanë arritur të pajisen me Çertifikatë për provimin e dhënë profesional për vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike. Lista e kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin profesional për vlerësues nga lëmia e teknologjisë informatike:

 

Emri

Mbiemri

Qyteti

1

Toni

Petreski

Shkup

2

Aspasia

Tasevska

Shkup

3

Ilço

Trajkovski

Shkup

4

Andon

Mançev

Strumicë

5

Sasho

Jovevski

Manastir

6

Daniela

Sandeva

Shkup

7

Nebojsha

Shkrbina

Shkup

8

 Emilija

Ivçeviq-Veliçkovska

Kumanovë

9

Sasha

Ognenovski

Shkup

10

Goce

Duçevski

Shkup

11

Sasho

Jakovçevski

Tetovë

12

Stefka

Aleksova-Gerogieva

Koçan

13

Milica

Mariq

Shkup

14

Ivan

Stojkoski

Shkup

15

Natasha

Kostojçinoska Damjanska

Shkup

16

Igor

Boshkovski

Shkup

17

Zoran

Manasiev

Koçan

18

Goran

Sandev Shkup

19

Vladimir

Radosavljeviq

Shkup

20

Zoran

Janevski Shkup

 Ju urojmë kandidatëve dhe ju dëshirojmë suksese në veprimtarinë e vlerësimit.

Shkarko: (CSV format) (XML format) (HTM format) (ODS format)