Ftesë: DEBAT PUBLIK për Draft versionin e Strategjisë Nacionale të TIK-ut të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023-2027

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të enjten me datë 29.12.2022 , është duke e organizuar debatin publik për Draft versionin e Strategjisë Nacionale për TIK të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023-2027.

Debati publik do të mbahet në Klubin e deputetëve në fillim prej ora 12: 30. I ftojmë mediumet që ta ndjekin ngjarjen.

Strategjia TIK Nacionale është e publikuar në ENER :

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=46