FTESË DREJTUAR MEDIAVE: Debat publik mbi Projekt - Versionin e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike 2023 - 2030

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe ReSPA, organizojnë Debat Publik, në lidhje me Projekt-Versionin e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike 2023 – 2030.

Debati Publik, do të mbahet më datë 1 dhjetor (e enjte), me fillim në ora 10:00, në Hotel ,,Holiday Inn” - Shkup.

Ftohen mediat për ta ndjekur eventin.

https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103