Debat publik mbi Projekt-Versionin e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike 2023 - 2030

Shkup, 28 nëntor 2022

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe ReSPA, organizojnë Debat Publik, në lidhje me Projekt-Versionin e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike 2023 – 2030.

Debati Publik, do të mbahet më datë 1 dhjetor (e enjte), me fillim në ora 10:00, në Hotel ,,Holiday Inn” - Shkup.

MSHIA-ja i fton të gjithë anëtarët e grupeve punuese, të përfshirë në hartimin e Strategjisë dhe Planit Aksional, si dhe të gjithë qytetarët që të përfshihen në Debatin Publik dhe të japin kontributin e tyre.

Linku i dokumentit:  https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës