Ministri Aliti morri pjesë në takimin e pestë të Komitetit Drejtues të Projektit IPA 2017: Përforcimi i e-Qeverisë!

Shkup, 20 korrik 2022

Në takimin e pestë të Komitetit Drejtues të Projektit IPA 2017: Përforcimi i e-Qeverisë, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Admirim Aliti, i pëshëndeti të pranishmit, duke i uruar për punën e suksesshme të deritanishme, për të cilën janë zhvilluar rreth 135 shërbime elektronike.  

Ministri Aliti, theksoi se digjitalizimi i shërbimeve është angazhimi ynë si MSHIA dhe i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut,  me qëllim që të lehtësohet dhe përmirësohet jetesa e qytetarëve dhe bizneseve, 

Në këtë kontekst, ministri Aliti potencoi se me rëndësi është edhe zgjerimi i përfshirjes së shërbimeve të reja inovative dhe zhvillimi i Regjistrit të Autorizimeve, me çka do të mundësohet edhe lëshimi i autorizime të shërbimeve për personat e tretë.

Ministri, bëri thirrje për përpjekje maksimale që ky projekt të jetë me prioritet të lartë, me qëllim që të mund të realizohet me sukses.

 

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës