Vazhdojmë me përmirësimin e infrastrukturës së 'rrjetit broadband' në të gjithë territorin e vendit

Shkup, 23 shtator 2021

Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës Dr.Jeton Shaqiri, sot ka pritur në takim përfaqësuesit e “Deutsche Telekom”, të udhëhequr nga z.Mark Vasiq - Drejtorin e çështjeve rregullatore ndërkombëtare, si dhe drejtorin e “Telekomit të Maqedonisë” së Veriut, z.Nikolla Lushev.

Në takim, ministri Shaqiri ka shprehur mirënjohje të lartë ndaj Telekomit për asistencën e dhënë ndaj bizneseve të goditura nga pandemia, ku së bashku me Qeverinë u ndihmuan për mbi 200 kompani të vendit, që kryejnë shërbime të konektivitetit, cloud, e-tregti, etj. Me këtë akt Telekomi është inkuadruar në masat nga pakoja e pestë ekonomike e Qeverisë për ‘zbutjen’ e efekteve negative nga pandemia e Covid-19”.

Gjithashtu, në takim është diskutuar edhe për mundësitë e përmirësimit të infrastrukturës broadband në zonat problematike, zonat e bardha dhe gri, ku amvisëritë kanë vështirësi apo nuk kanë mundësi konektiviteti aktualisht. Si një nga rajonet më problematike për të cilin muajve të ardhshëm do të kërkojmë zgjidhje të përbashkët është rajoni i Dibrës, si dhe vendbanimet e tjera rurale.

Në takim ministri Shaqiri, ka theksuar edhe rëndësinë e implementimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke inkurajuar Telekomin për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në kontaktet me klientët, me çka dhe do të përmirësohet eksperienca e klientëve shqiptarë, si dhe mundësinë e përmirësimit të përfaqësimit adekuat në strukturat udhëheqëse të Telekomit të Maqedonisë, duke marrë parasysh meritokracinë”.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës