Pamje filmike nga fjalimi i Ministrit Shaqiri në debatin e hapur publik për draft planin aksional të Strategjisë nacionale të TIK-ut 2021-2025

Shkup, 24 korrik 2021