Pjesë nga fjalimi i Ministrit gjatë Komitetit të pestë për marrëdhënie mes bashkësive

Shkup, 12 korrik 2021