Zhvillimi dhe unifikimi i web-faqeve të reja janë drejt realizimit

Shkup, 22 qershor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës njofton se filloi zhvillimi i web-faqeve të reja dhe të unifikuara për të gjitha ministritë dhe për Qeverinë.

Me zhvillimin e web-faqeve të reja, po afrohet një sistem i centralizuar dhe më i mirë.

Web-faqet e reja do të jenë të përditësuara dhe të integruara mes veti.

Me këtë projekt i japim rëndësi synimit tonë, për t’i unifikuar të gjitha web-faqet e ministrisë dhe të Qeverisë. Si rezultat, këto faqe do të jenë më praktike, ndërsa qasja deri te informacionet do të jetë më e lehtë.

Ky projekt, tërësisht do të implementohet deri në fund të këtij viti.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës