Конкурс за експерт за слободен проток на податоци во регионот Западен Балкан

Советот за регионална соработка (СРС) бара меѓународен експерт со силно познавање и искуство во протокот на податоци за поддршка на економиите од Западен Балкан за постигнување поголема усогласеност со Европската унија, преку обезбедување стручни совети за усогласување на стандардите и практиките при слободен проток на податоците кои што не се лични податоци. Консултантските услуги имаат за цел да обезбедат поддршка на СРС во подготовката на регионална рамка.

Квалификуваните кандидати треба да ја испратат апликацијата во согласност со Отворениот повик за консултантски услуги, референтен број ‪034-021‬. Повеќе информации на следниот линк.