Konferenca për shtyp e ministrit të shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski (Lajmërimi për aksionin e madh të të punësuarve në sektorin publik për pastrimin e më shumë lokacioneve në vend)