Të ftuar në ТV1 (Mançevski dhe Mucunski në Studio 1, shpallën fitoret e politikave të partive të tyre

Shkup, 21 prill 2019