Shpallje për grumbillimin e ofertave për marrjen me qera të hapësirave të punës