Mançevski për Ligjin e Agjencionit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMAA): Apeloj për mbështetje dhe zhbllokim të reformave në sferën mediatike

Shkup, 12 qershor 2018