Mançevski u drejtua në asamblenë e 12 të rregullt vjetore

29 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, sot u drejtua në asamblenë e 12 të rregullt vjetore të Odës Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikative (MASIT).

Mançevski u drejtua në asamblenë e 12 të rregullt vjetore të MASIT

Në fjalim e tij ministri Mançevski theksoi se në epokën e digjitalizimit e të gjithë proceseve, partneritetit në mes shteteve, sektorit afarist dhe civil është kyçe, për të cilën në këtë kontekst janë të nevosjhe ndryshime themelore të mënyrës së punës janë të nevojshme ndryshime në shprehitë e jetësës dhe duhet sa më shpejt të adaptohemi me këto ndryshime.

“Shteti duhet të jetë lidhja, ura në mes kompanive dhe komuniteti akademik. Kjo Qeveri është duke punuar në zhvillimin e stimulimin e klimës së biznesit të vendit. Dëshirojmë të ndihmojmë në përhapjen e inforacioneve në mes kompanive për teknologjitë e reja, tregjeve dhe mundësive të reja. Po gjithashtu me hapje të plotë dhe të transparencës dëshirojmë që kompanitë informacionet t’i marrin në kohë dhe të përgatiten për prjoektet e ardhshme”

Me qëllim që të arrijmë trasnformim të plotë digjital, ministri Mançevski përmendi më shumë projekte nga kjo sferë për të cilën po punohet aktualisht siç janë: portali i ri nacional për e-shërbime, regjistër elekotronik të popullsisë, park teknologjik, portal i ri për të dhëna të hapura, strategji të reja për internet brezgjerë, siguri kibernatike, strategji afatgjate e TIK-ut etj.

“Në krijimin e aktiviteteve tona aktuale por edhe të planeve të ardhshme, i përfshijmë edhe kompanitë e TIK-ut në të gjitha projektet në të cilat punojmë. Kompanitë e TIK-ut janë pjesë e të gjitha grupeve punuese të cilë ne i formojmë: Grupi punues sectorial, grupet punuese për reforma në administratën publike në pjesë e digjitalizimit… neve na duhen jo vetëm institucione të forta por edhe sector të fortë privat, kompani të forta të cilët së bashku me ne do të punojnë në këtë fushë”, konkludoi ministri Mançevski.

Në kuadër të Asamblesë Vjetore të MASIT, fjalim solem pati edhe Ambasadori i Holandës në Maqedoni, zotëri Wouter Plomp, dhe Drejtori I misionit të USAID-t në MAqedoni, zotëri David Atteberry.

Манчевски се обрати на 12-то редовно годишно собрание на МАСИТ

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë