Mançevski: Qëllimi ynë është afrimi i shërbimeve tek qytetarët dhe digjitalizimi i plotë i proceseve dhe shërbimeve

 16 mars 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjam Mançevski, në ngjarjen “Samiti i vendeve të vogla-trendet e reja në biznes”, e hapërn panel sesionin të titulluar: “Çka do të sjellë tranformimi digjital në përditshmërinë afariste”

Ministri Mançevski iu referua tranformimit digjital në të cilën MSHIA është duke punuar me mbështetje të bashkësis afariste, rajonit dhe Komisionit Evropian.

Mançevski: Qëllimi ynë është afrimi i shërbimeve tek qytetarët dhe digjitalizimi i plotë i proceseve dhe shërbimeve

“Jemi të vetëdijshëm se ne si Qeveri dhe ju si sector afarist duhet të fokusohemi te qytetarët. Që të arrijmë transformi digjital të plotë për momenitn jemi duke punuar në shumë projekte nga kjo fushë siç janë: e-shërbime për qytetarët, krijimi I portalit nacional, portal për të dhëna të hapura, hapja e parkut teknologjik, strategjia për internet brezgjërë…”, informoi ministri Mançevski.

Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

Siç konludoi ministri Mançevski, me krijimin e aktiviteteve aktuale, por edhe planet e arshme të MSHIA-s, janë të përfshirë në mënyrë aktive në kompanitë e TIK-ut. Për transformim të plotë digjital dhe me afrimin e MAqedonisë në Bashkimin Evropian, janë të nëevosjhme jo vetëm institucione të fuqishme por edhe sector privat I fuqishëm, komapni të forta të cilat me ne do të punojnlë nëë këtë fushë. Në këtë mënyrë ndërtojmë partneritet të hapur dhe transparancë maksimale. 

Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë