PROGRAMI VJETOR I TRAJNIMEVE GJENERIKE TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV PËR VITIN 2018