Cila është vlera e furnizimeve publike të MSHIA-së në vitin 2017, sipas llojit të procedurës?

10 shkurt 2018, Shkup

Përmes të dhënave të hapura të reja në Sitemin elektronik për furnizim publik mund të kërkoni dhe të bëni analiza personale të sistemit për furnizim publik në Maqedoni ose të gjeni informata për institucione konkrete/ bartës të furnizimit.

https://www.e-nabavki.gov.mk/opendata-announcements.aspx#/home

Cila është vlera e furnizimeve publike të MSHIA-së në vitin 2017, sipas llojit të procedurës?

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë