Punëtoria për punimin e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

5 shkurt 2018, Shkup

Ministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, në bashkëpunim me Qendrën për menaxhim me ndryshime, më 31.01.2018 e organizoi punëtorine e dytë të grupit punues për punimin e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura. Punimi I Strategjisë është në kuadër të projektit “Mbështetja e procesit të reformave në administratën publike”, i finansuar nga ambasada Britaneze në Shkup.

Punëtoria për punimin e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

Në punëtorinë u prezantua verzioni i parë skicë I Strategjisë, me të cilën anëtarët e grupit punues punuan në propozimet për përmirësimin e tekstit të Strategjisë. 

Në punëtorinë morri pjesë edhe zotëri Andrew Stott, ekspert ndërkombëtarë nga Birtania e Madhe i cili ka implementuar njërën nga portalet më të njohur për të dhëna të hapura, data.gov.uk. Zotëri Stott-i kishte në prezantim për politikar e të shlnave të hapura në Birtaninë e Madhe, dhe dha kontributin e tij në përmbajtjen e skicës – Strategjia pët të dhëna të hapura. 

Работилница за изработка на Национална стратегија за отворени податоци

Strategjia ka për qëllim të vendosë drejtimin strategjik për politikat e të dhënave të hapura në Republikën e Maqedonisë, katagolimi dhe prioretizimi i të dhënave nga institucionet, avancimi i portalit qendror për të dhëna të hapura, si dhe nxitja e një shkalle më të lartë të përdorimit të të dhënave të hapura përshkak të transparencës më të mirë të institucioneve shtetërore, institucione më efikase, shërbime më të mira publike dhe zhvillim ekonomik të vendit..

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë