Intervistë me Damjan Mançevskin, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës për emisionin "Radio Spektri"

30 јanar 2018, Shkup

Intervistë me Damjan Mançevskin, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës për emisionin "Radio Spektri" në radion Maqedonase.