Debat publik për draft-versionet nga Strategjia për reforma në administratën publike 2018-2022

Shkup, 11 janar 2018

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës organizon debat publike për draft-versionet nga Strategjia për reforma në administratën publike 2018-2022 dhe planit Aksional për Strategjinë.

Debati publik do të mbahet më 15 janar (e hënë), me fillim prej orës 13:00 në hotelin Aleksandar Palace.

MSHIA i fton të gjithe anëtarët e grupeve punuese të përfshirë në përgatitjen e Strategjisë dhe planit Akisional, si dhe të gjithë qytetarët e interesuar, të marrin pjesë në debatin publik dhe më këtë të japin kontributin e tyre. Në të dy draft-dokumentet  u punua për një kohë të gjatë dhe në këtë proces ishin të përfshire të gjitha palët e interesuara. Strategjia dhe plani Aksional janë rezultat të inputeve të katër grupeve punuese në të cilen morën pjesë përfaqësuesit nga institucionet, por edhe organizatat qytetare të formuara në qershorë të 2017-të, angazhimi i ekspertëve vendas dhe të huaj dhe ekspertiza e SIGMAS-së.  

Dokumente:

Projekt-Strategjia për reforma në administranën publike e viteve 2018-2022

Draft - Public administration reform strategy 2018–2022.

 

Projekt-Plani Aksional i Strategjisë për reforma në administratën publike të viteve 2018-2022

Draft - Action plan for public administration reform strategy 2018–2022.

 

Ministra e Shoqërisë Informatike dhe Administratës