Analiza të pervojave të përdoruesve të portalit Kombëtar për e-Shërbime

26 dhjetor 2017, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë për momentin është duke bërë analiza të përvojave për përdorimin e portalit Kombëtar për e-shërbime.

Qëllimi i aktiviteti ëshë të fitohet dhe të analizohet përvoja e përdoruseve nga faqja kryesore e portalit Kombëtar. Më qellim që portali të jetë i arritshëm për të gjitha kategoritë të përdoruesve, për analiza ishin të ftuar të futen edhe përdorusit nga grupa të ndryshme të qytetarëve në bazë vullnetare.

Analiza të pervojave të përdoruesve të portalit Kombëtar për e-Shërbime

Kz aktivitet është pjesë e memorandumit për bashkëpunim e nënskruar na MSHIA dhe UNDP-ja, a në zbatim janë të përfshirë: Qendra për Inovacion të Qytetit të Shkupit- ShkupLAb, Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinjeri kompjuterike dhe Social Inovation Hub.

Qëllimi i zhvillimit të portalit Kombëtar për e–shërbime është të krijohet një web-portal dinamik si pikë e vetme për kontaktimin e institucioneve më të cilen do të rritet efikasiteti I institucioneve shtetërore, si dhe do të sigurohen shërbime më të shpejta dhe më të thjeshta. Portali do të jetë i arritshëm përmes internetit në web-platforma të ndryshme. Përveç marrjes së shërbimeve elektronike, në të do të mund të gjinden edhe informacione për shërbime publike të dobishme për qytetarët dhe bizneset. Dizajni vizuel I portalit, lehtësia e përdorimit,navigimi I lehtë, I lehtë dhe përdorimi W3CG standardet janë me rëndësi të veçantë.

 

Министерство за информатичко општество и администрација