Ministritë janë të obliguara të publikojnë listën e dokumenteve në drejtim të rritjes së transparencës

Shkup, 31 tetor 2017