Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup,2 nëntor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e zhvilloi mbledhjen e rregullt të 117-të, me më shumë pika nga Programi i saj i punës dhe në interes të qytetarëve.

Shkup, 27 tetor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, miratoi Planin për rritje të përshpejtuar ekonomike 2022-2026. Ky plan do të mbështesë projekte investimi në sektorin publik dhe privat, që do të mundësojnë

Skopje, October 27th, 2021

The Government of the Republic of North Macedonia has adopted the Economic Growth Acceleration Plan 2022-2026.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 3 nëntor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Dr. Jeton Shaqiri, u drejtua në Konferencën përfundimtare

Скопје, 3 ноември 2021

Министерот за информатичко општество и администрација, д-р Јетон Шаќири се обрати на Завршната конференција за Компонента 2: Подобрување на рамката на дискреционите овластувања, во рамки на ИПА 2017 Проектот „Поддршка на државната  реорганизација“.

Shkup,2 nëntor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e zhvilloi mbledhjen e rregullt të 117-të, me më shumë pika nga Programi i saj i punës dhe në interes të qytetarëve.

Pages