Сподели:

ИНТЕРВЈУА

Скопје, 27 јануари 2020 год.

Скопје, 23 декември 2019 год.

Скопје, 22 декември 2019 год.

Скопје, 20 декември 2019 год.

Скопје, 26 ноември 2019 год.

Скопје, 07 октомври 2019 год.

Скопје, 23 септември 2019 год.

Скопје, 20 септември 2019 год.

Софија, 04 јули 2019 год.

Скопје, 16 мај 2019 год.

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони