Сподели:

ИНТЕРВЈУА

Скопје, 30 ноември 2018 год.

Скопје, 04 октомври 2018 год.

Скопје, 24 септември 2018 год.

Скопје, 24 септември 2018 год.

Скопје, 04 септември 2018 год.

Скопје, 20 август 2018 год.

Скопје, 12 април 2018 година

Скопје, 06 март 2018 година

Скопје, 05 февруари 2018 година

Скопје, 04 февруари 2018 година

Pages

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони