Покана: Jавна расправа за Нацрт верзијата на Националната ИКТ стратегија на Република Северна Македонија 2023-2027 година

Министерството за информатичко општество и администрација во четврток, 29.12.2022 година, организира јавна расправа за Нацрт верзијата на Националната ИКТ стратегија на Република Северна Македонија 2023-2027 година.

Јавната расправа ќе се одржи во Клуб на пратеници со почеток во 12:30 часот.

Ги покануваме медиумите да го проследат настанот.

Националната ИКТ стратегија е објавена на ЕНЕР : https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=46

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони