Министерот Алити ја сподели ажурираната Нацрт верзија на Националната Стратегија за ИКТ 2023-2027

Скопје, 22 декември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити ја сподели  ажурираната Нацрт верзија на Националната Стратегија за ИКТ 2023-2027, која е објавена на ЕНЕР.

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocuments#!/subfolders?parentId=35

Алити истакна дека оваа Нацрт верзија на Националната Стратегија за развој на информациско- комуникациските технологии (2023-2027),  во согласност со Дигиталниот компас на ЕУ, го дефинира дигиталниот опсег на Северна Македонија и се состои од четири столба:

-Дигитално поврзување и државна ИКТ инфраструктура

-Дигитални вештини - со кои ќе се стекнат граѓаните, со што ќе се влијае на поголема продуктивност за да се обезбеди економски раст.

-Дигитално управување – за понатамошна модернизација на јавната администрација, зголемување на употребата на дигитални платформи и иновативни дигитални интеракции.

-Дигитален бизнис- на тој начин овозможувајќи им на нашите бизниси да се претворат од локални играчи во глобални конкуренти.

Министерот Алити нагласи дека оваа ИКТ стратегија нуди решенија за одржлив животен циклус и додаде дека е време да се инвестира во подобрување на јавните услуги со цел да се забрза социјалниот, еколошкиот, индустрискиот и технолошкиот напредок.
 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони