Покана за учество на бесплатна онлајн основна обука за административни службеници на тема „Сајбер хигиена“

Министерството за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија, во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор –  ДЦАФ (DCAF Geneva Center for Security Sector Governance), во периодот декември 2022 – март 2024 година, за македонската јавна администрација, организира и ве поканува да учествувате на бесплатна онлајн основна обука за административни службеници на тема „Сајбер хигиена“.

Во национален контекст, оваа обука е во функција на заокружување на клучните цели од Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија 2018 – 2022 и во функција на остварување на клучните цели проектирани во Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2023 – 2027.

Обуката е подготвена од страна на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор –  ДЦАФ со опфат на администрациите во сите земји од Западен Блакан, а во рамки на проектот „Добро управување со сајбер безбедноста во Западен Балкан“.

Целите на обуката се подигнување на свеста во администрацијата за предизвиците од Сајбер заканите, нивно препознавање и можности за заштита преку практикување на основни вештини и алатки за Сајбер заштита.

Курикулумот на обуката е со интерактивен пристап и можете да ја следите на шест јазици и тоа, на англиски јазик, на македонски јазик, на албански јазик, на црногорски јазик, на српски јазик и на босански јазик.

Заради ваше подетално информирање и полесно следење на обуката, ви ставаме на располагање два прирачника во PDF формат на македонски јазик, на албански јазик и на англиски јазик, и тоа:

Обуката можете да ја следите во текот на работното време и од работното место, но и во рамки на вашето приватно време, доколку е тоа ваша лична одлука!

За да можете да се вклучите во обуката, пристапете кон истата на линкот подолу, одберете јазик на кој ви одговара за да ја следите и регистрирајте се (Sing Up):

https://www.dcaf.ch/cyber-hygiene-course-civil-servants

Ви посакуваме успешна обука и професионална и лична полза во доменот на сајбер безбедноста!

 

        

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони