Работен состанок за Националниот план за управување со квалитет 2023-2025

Скопје, 29 ноември 2022

Подготовката на Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор 2023-2025 година, беше тема на денешниот работен состанок меѓу министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и Ајтуг Гоксе, претставник на Светскиот економски форум (WEF).

Министерот Алити искажа благодарност за коректната и плодна соработка во процесот на подготовка на овој документ, истовремено разгледувајќи ги идните можности за продлабочување на соработката, што ќе овозможи развој на стратегии, дигитални трансформации и подобро владеење.

Се разговараше и за создавањето на екосистем и иновативни центри, преку технолошките компоненти, како и нивното значење во создавањето врски меѓу владите, бизнисите, академиите и граѓаните. Соговорниците се договорија да останат во постојана комуникација со цел преземање на следните чекори на соработка.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони