ПОКАНА ДО МЕДИУМИ: Јавна расправа за Нацрт - Стратегијата за Реформа на јавната администрација 2023-2030

Министерството за информатичко општество и администрација и РЕСПА организираат јавна расправа за Нацрт верзијата од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030.

Јавната расправа ќе се одржи на 01.12.2022 година (четврток), со почеток од 10.00 часот, во хотел Холидеј Ин.

Ги покануваме медиумите да го проследат настанот.

https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони