Министерот Алити учествуваше на јавниот настан на тема „На чија услуга е балансерот“

Скопје, 28 ноември 2022

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити учествуваше на јавниот настан на тема: „На чија услуга е балансерот“, во организација на Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода Скопје.

,,Mоменталната состојба на правична и соодветна застапеност треба да се анализира. Како и сличните практики и механизми и нивната имплементација во нашата земја кои што се во фокусот на интересот на јавноста“, вели помеѓу другото министерот Алити и додава:

,,Застапеноста на граѓаните, без разлика на националноста во институциите и вработеноста, останува показател за демократијата и општествените вредности на мултиетничка држава“.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони