Министерот Алити се сретна со преставниците од Агенцијата за супервизија на капитално финансирање на пензиското осигурување
Скопје, 3 ноември 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, денеска се сретна со претставници на Агенцијата за супервизија на капитално финансирање на пензиското осигурување.
 
 
На оваа информативна средба се разговараше за актуелните прашања и предизвици, како и за реорганизација на администрацијата и законите кои се во интерес на подобрување на ефикасноста во работата на институциите.
 
МИОА е целосно подготвено да придонесе за секоја акција што ги прави институциите поефективни, транспарентни и професионални.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони