Активно работиме на создавањето на поефикасен систем на електронски услуги

Дигиталните јавни услуги претставуваат олеснување за граѓаните и затоа МИОА посветено работи на зголемување и обезбедување на најефикасни и најкорисни е-услуги.

Преку центрите „Една точка за услуги“ на граѓаните им се достапни сите услуги кои се претставени во Националниот портал за Е-услуги, додека административните службеници се тука за да им помогнат да ги надминат тешкотиите при аплицирање за одредени документи.

Работиме на нови услуги и се залагаме да вклучиме што е можно повеќе институции на оваа платформа, а вреди да се напомене дека во текот на изминатите месеци беа додадени многу важни услуги како што се: услуги за пасоши, лични карти, возачки дозволи итн. Во меѓувреме и други институции, како што е Министерството за култура, ги пласираа своите услуги на оваа платформа.

За да се запознаете со природата и функционирањето на овие центри, погледнете го следното видео, додека сите услуги кои се веќе на услуга на граѓаните можете да ги најдете на линкот https://uslugi.gov.mk/

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони