Работна средба Алити- Dinçer
Скопје, 17 октомври 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, денеска го пречека во една работна средба, Tolga Dinçer- Извршен Директор и ЦЕО на компанијата DT Cloud, koja е водечка компанија на турскиот пазар и конкурентна на меѓународниот пазар, која овозможува дигитална трансформација и им помага на владите, организациите и компаниите од сите големини и индустрии, да иновираат и да се развиваат.
 
 
На овој состанок, Алити и Dinçer ги разгледа различните сегменти на дигиталната трансформација, кои носат придобивки во подобрувањето на дигиталните платформи и ефикасност во нашата посветеност на дигитализацијата.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони