Максимално сме ангажирани за квалитетно финализирање на процесот поврзан со новите законски решенија

Скопје, 14 октомври 2022

Министерството за информатичко општество и администрација активно и ефикасно работи за изработка на новите законски решенија.

,,Досега има објавено три нацрт-верзии на повеќе закони, меѓу кои: Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни службеници, кои се однесуваат на статусот на вработените во јавниот сектор и административните службеници. Овие закони во септември годинава беа објавени во Единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР)“, рече министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити.

Предложените законски решенија се резултат на широк консултативен процес и се во насока на професионализација на администрацијата, воспоставување на мерит систем, поголема ефикасност и ефективност.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони