Министерот Алити на настанот за избор на генерален секретар на ITU

Букурешт, 29 септември 2022

Денеска во Букурешт се одвива процесот на гласање за генерален секретар на ITU (Меѓународната телекомуникациска унија), каде своето право на глас го искористи министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и голем број делегати, претставници од земјите членки на Унијата.

Оваа конференција го претставува највисокото тело за креирање политики на ITU и во исто време голем настан во кој земјите-членки одлучуваат за идната улога на организацијата, со што се утврдува способноста на организацијата да влијае на развојот на информациско комуникациските технологии ширум светот.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони